Ultimes novetats

QUINS SÓN ELS TRIBUTS LOCALS A CATALUNYA?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ELS TRIBUTS LOCALS A CATALUNYA

 

Els tributs locals són aquells que es gestionen pels ajuntaments i les diputacions de cada municipi. A Catalunya, els tributs amb aquesta competència són els següents:

 

 • Impost sobre els béns immobles:

L’impost sobre els béns immobles grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Concretament, grava la titularitat dels següents drets sobre béns immobles: d’una concessió administrativa; d’un dret real de superfície; d’un dret real d’usdefruit; i del dret de propietat.

 

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

 

L’impost sobre els vehicles de tracció mecànica grava la titularitat d’aquests vehicles aptes per circular per vies públiques. Es considera vehicle apte per a circular per les vies públiques, aquells que estan donats d’alta al Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit.

 

 • Plusvàlues:

L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut popularment com a impost sobre plusvàlues, grava l’increment de valor que ha experimentat un terreny durant el temps que una persona ha estat propietària d’un pis, local o terreny o qualsevol immoble de naturalesa urbana.

Es tracta d’un tribut que té un caràcter potestatiu, que solament s’ha de pagar si així ho ha aprovat l’Ordenança fiscal del municipi on estigui situat el pis, local, terreny, o qualsevol immoble de naturalesa urbana, transmès.

 

 • Impost sobre activitats econòmiques:

 

L’impost sobre les activitats econòmiques grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques.

 

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d’obres o urbanística. És un tribut de caràcter potestatiu, és a dir, que solament s’ha de pagar si així ho ha aprovat l’Ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

 

Si necessita més informació, no dubti en contactar amb Tràmit a través de administracio@tramitserveis.cat o trucant al 93 820 53 73

Sant Cugat del Vallès a 17 de noviembre de 2020

EL TEU PROJECTE ÉS EL NOSTRE REPTE

Truca al 938 205 373, escriu un e-mail a
administracio@tramitserveis.cat o fes la teva consulta en el següent formulari:  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Ultimes novetats

  Posts relacionats

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  PUJADA DEL SALARI MÍNIM EN 2023

  El Consell de ministres ha aprovat el 14 de febrer de 2023 la pujada del Salari Mínim Interprofessional en un 8%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. Vol dir que tots els treballadors que cobrin per sota aquest salari a jornada completa, se li haurà...