Ultimes novetats

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Capitalitzar l’atur és una forma de suport a persones desocupades interessades a iniciar el seu propi negoci com a autònom o soci d’una S. L i ajudar-les així a fer front a la inversió necessària per a crear un negoci. Ja que aquesta opció els permet cobrar en un sol pagament l’import pendent de la prestació per desocupació (de nivell contributiu).

Qui pot sol·licitar la Capitalització de l’Atur?

Poden sol·licitar el pagament únic de la desocupació els següents beneficiaris de la prestació contributiva, sempre que compleixin els següents requisits:

 • No estar d’alta en Seguretat Social.
 • Tenir pendent de rebre, almenys, 3 mensualitats.
 • No haver-se beneficiat d’un altre pagament únic en els 4 anys anteriors.
 • Acreditar l’alta com a autònom estableo la incorporació com a soci treballador d’una cooperativa, societat laboral o mercantil.
 • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’un mes des de la data d’aprovació del pagament únic.
 • No haver impugnat el despidoque donés lloc a la situació de desocupació. En aquests casos no es podrà sol·licitar la capitalització fins que s’hagi resolt l’expedient d’impugnació.

Quines són les modalitats de Capitalitzar l’Atur?

Les modalitats són les següents;

 • Pagament únic (100%): els que realitzin una inversió poden finançar-la amb fins al 100% de la prestació de desocupació que els resti per percebre. En cas de necessitar només una part, per exemple, el 50%, la resta s’anirà percebent mitjançant la compensació de les quotes mensuals d’autònoms efectivament pagades.
 • Pagaments mensuals:els que no realitzin una inversió podran destinar el 100% de la seva prestació pendent a compensació de les quotes mensuals d’autònoms

Com és la Capitalització de l’Atur per a persones joves?

Actualment, els homes de fins a 30 anys i dones de fins a 35 poden capitalitzar el 100% de l’atur per al pagament únic de la inversió.

Com és el pagament únic per a persones discapacitades?

Les persones amb una discapacitat major o igual al 33% poden sol·licitar el 100% de la prestació contributiva en un pagament únic.

Com és capitalitza l’atur en societats laborals i cooperatives?

Sempre que s’incorporin de manera estable a l’empresa, els socis de cooperatives i societats laborals poden optar entre:

 • Un únic pagament de la quantitat a desemborsar com a aportació al capital social.
 • Si aquest import fos inferior a la prestació pendent de percebre, la resta es podrà dedicar a compensar les quotes mensuals d’autònoms.
 • Sol·licitar el 100% de la prestació *pendientede cobrament per a compensar les quotes mensuals d’autònoms.

On és sol·licita la Capitalització de l’Atur?

Es sol·licita a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), amb una sol·licitud i una memòria de l’activitat.

Per a més informació poden contactar-nos per email en administracio@tramitserveis.cat o al número de telèfon 93 820 53 73.

Ultimes novetats

Posts relacionats

NOVETATS FISCALS 2024

NOVETATS FISCALS 2024

El BOE del 28/12/2023 ha publicat unes noves mesures tributàries establertes en el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre. Les mesures afecten a particulars, autònoms i empreses. Els principals canvis són els següents: CRIPTOMONEDES A L'ESTRANGER Tot aquell que...