SUBSIDI D’ATUR

SUBSIDI D’ATUR

SUBSIDI D’ATUR Termini i documents necessaris per la tramitació de la sol·licitud: S’ha de sol·licitar en els QUINZE DIES HABILS següents a la data que es produeixi el cessament voluntari en el lloc de treball o al dia que finalitzi el període de vacances...
CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR Si està pensant en iniciar un treball per compte propi, pot beneficiar-se de l’pagament únic per muntar la vostra empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d’ocupació autònoma abonant en un sol pagament l’import...
PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ La prestació per desocupació és un sistema de cobertura econòmica i ajuda a la reinserció dins el mercat laboral per al treballador aturat. S’anomena contributiva ja que, per tenir dret a ella, hem de contribuir econòmicament quan ens...