AMPLIACIÓ !!! – TEMA LLOGUER – Mesures Urgents relatives al Dret a l’Habitatge – AMPLIACIÓ !!!

Mesures Urgents relatives al Dret a l’Habitatge

MESURES URGENTS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL DRET A L’HABITATGE Després de més d’un any, s’ha pogut aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes...